Null mobbing i barnehagen vår!

«Mobbing er handlinger som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.» Professor Ingrid Lund

Norlandia Barnehagene startet høsten 2017 et prosjekt i samarbeid med Universitetet i Agder, for å øke de voksnes kompetanse til å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen. Vår kompetanse bygger på deres forskningsrapport "Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen". 

Rammeplan for barnehagen sier at i barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

For oss betyr dette at vi tar mobbing og utestengelse på alvor. Den voksne tar ansvar og leser barns atferd, er varm, tilstedeværende og tydelig. Vi anerkjenner barns sårbarhet og følelser, og deres behov for å høre til i fellesskapet. Alle barn skal være inkludert og føle seg som en verdifull bidragsyter i fellesskapet.