Om Norlandia Sørumsand barnehage

Norlandia Sørumsand barnehage er en 6-avdelings barnehage som ligger i utkanten av Sørumsand sentrum i Sørum kommune, med Sørumsand skole som nærmeste nabo. Barnehagen har vært i drift siden mars 2006, og har ca 110 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har et moderne og fleksibelt leke- og oppholdsareal der barna har stor medvirkning i egen hverdag.

Barnehagen er arkitekttegnet og vi har flotte og funksjonelle lokaler. Både ved utforming av bygg og ved valg av innredning, er det barnas behov som har stått i fokus. Vi er opptatt av at barna selv skal få mulighet til å mestre dagligdagse aktiviteter, slik som lek, påkledning, forming, måltid m.m.

Barna i Norlandia Sørumsand barnehage har tilknytning til en avdeling med faste pedagoger, fagarbeidere og assistenter, men de kan i deler av dagen velge hvor de vil være på huset. Avdelingene er fordelt på to fløyer, Månetoppen og Solflekken, med et fellesrom i midten. Månetoppen består av avdelingene Grønn, Gul og Lilla som er tilrettelagt for barn i alderen 0-3 år. Solflekken består av avdelingene Rød og Blå som er tilrettelagt for barn i alderen 3-5 år, og Orange avdeling som er tilrettelagt for skolestarterne.

Barnehagen har et stort uteområde som gir byr på varierte utfordringer uansett aldersgruppe. Vi har egen grillhytte og bålplass som brukes hyppig av alle avdelinger.

Barnehagen ligger i nærheten til skogen og bruker den aktivt til tur og friluftsliv. Samtidig er det kort vei til blant annet Bibliotek, Tertittparken, Kuskerudparken og idrettsplassen, som gjør det enkelt å gi barna varierte turopplevelser.