Samarbeid og medvirkning

Foreldrene skal være deltakende i barnas hverdag.

I Norlandia Sørumsand barnehage har vi et tett samarbeid med foreldrene. Foreldre og personal har ett felles ansvar for utvikling og trivsel til barnet. Samarbeidet skal bygge på gjensidig tillit og åpenhet.

Det gjennomføres foreldresamtaler med alle foreldre årlig. Samtalen er en viktig arena for samarbeid, der foreldre og ansatte fokuserer på barnets trivsel og utvikling. Vi legger også stor vekt på den daglige dialogen ved henting og levering.
Det avholdes ulike møter og arrangementer for foreldrene hvert år og dette varierer mellom temaarbeid, foredrag, utstillinger, hyggelig samvær m.m.
Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser. Resultatene fra disse følges tett opp i personalgruppen, i samarbeidsutvalget og på foreldremøter.