Vedtekter

Her finner du vedtekter for Sørumsand barnehage.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen

  • Eierforhold
  • Formål
  • Kriterier for opptak
  • Samarbeidsutvalget
  • Barnehagens åpningstid
Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.

Vedtekter: Reviderte vedtekter 1.jan 2018 Vedtekter Del 1 og 2 - Sørumsand barnehage